Reforma prawa rodzinnego

2 maja 2019

26 lutego 2019 roku został przyjęty projekt reformy prawa rodzinnego.

Planowane zmiany dotyczą kwestii alimentacyjnych, skutecznego egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami oraz ochroną najmłodszych przed przemocą.

Pełen opis przyjętej reformy znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14705,rzad-przyjal-reforme-prawa-rodzinnego–zmiany.html